SFEROPLASTYKA

Odkryj małoinwazyjną metodę leczenia złamań kręgosłupa - sferoplastykę!

Sferoplastyka otwiera nowe horyzonty leczenia złamań kręgosłupa

W przeciwieństwie do obecnie stosowanej wertebroplastyki, ta innowacyjna technika chirurgiczna wykorzystuje miniaturowe implanty tytanowe o sferycznym kształcie. Dzięki nim możliwa jest trwała stabilizacja złamanego miejsca, a także neutralne wypełnienie przestrzeni między odłamkami. To nowoczesne podejście minimalizuje inwazyjność zabiegu i przyczynia się do skutecznego leczenia złamań kręgosłupa.

Złamanie osteoporotyczne

Dla aktywnych seniorów, których dotknęło złamanie osteoporotyczne, sferoplastyka stanowi przełom, umożliwiając odtworzenie trzonu kręgu i naturalną przebudowę w tkankę kostną, bez konieczności stosowania typowego cementu kostnego PMMA oraz bez użycia śrub. To innowacyjne podejście otwiera nowe możliwości leczenia zarówno złamań urazowych, jak i osteoporotycznych, poprawiając jakość życia pacjentów.

Złamania urazowe

Osoby ze złamaniami urazowymi, dla których tradycyjnie proponowano stabilizację przy użyciu śrub przeznasadowych również mogą odnieść znaczące korzyści z zabiegu sferoplastyki. Sferoplastyka stanowi alternatywę dzięki swej małoinwazyjności. Dzięki temu przynosi nową jakość w leczeniu złamań kręgosłupa, pozwalając na skuteczną stabilizację bez konieczności zastosowania tradycyjnych metod chirurgicznych.

17 Lat

doświadczenia

Dla kogo

Nowe możliwości leczenia złamań - urazowych oraz osteoporotycznych

Złamanie kręgosłupa jest trudnym problemem, który ma wpływ nie tylko na samego pacjenta, ale także na jego najbliższych, i może znacząco przełożyć się na funkcjonowanie społeczne.

Dzisiaj złamanie nie musi wiązać się z długotrwałym unieruchomieniem i absencją w pracy. Sferoplastyka jako zabieg małoinwazyjny pozwala na niewielką ingerencję chirurgiczną oraz szybki powrót do normalnej aktywności. A najważniejsze jest to, że trzony kręgów przebudowują się uzyskując pierwotną wytrzymałość.

Leczenie małoinwazyjne pozwala odtworzyć pierwotną wytrzymałość kostną oraz prawidłową strukturę tkanki kostnej. Sferoplastyka pobudza regenerację kości, co stanowi przeciwieństwo obecnie stosowanej wertebroplastyki, która zastępuje kość materiałem syntetycznym nie pozwalając na jej regenerację.

Nie czekaj, czas odgrywa kluczową rolę w leczeniu interwencyjnym.

Czym jest sferoplastyka

Sferoplastyka to innowacyjna technika operacyjna, która odmienia podejście do leczenia złamań kręgosłupa.

Sferoplastyka to przełomowa technika operacyjna, która radykalnie odmienia sposób leczenia złamań kręgosłupa. Opracowana przez profesora Natale Francaviglię z Katanii na Sycylii, wprowadza innowacyjne rozwiązania w chirurgicznym leczeniu tej grupy pacjentów. Polega na minimalnie inwazyjnym wprowadzeniu przezskórnie miniaturowych implantów tytanowych do trzonu kręgu, które tworzą trwałą strukturę stabilizującą miejsce złamania, eliminując konieczność stosowania tradycyjnych śrub. Co istotne, porowata struktura implantów sprzyja naturalnemu wypełnieniu przestrzeni między fragmentami kostnymi odłamków poprzez tkankę kostną, kluczową dla przywrócenia naturalnego kształtu kręgosłupa i jego właściwości biomechanicznych.

Należy zwrócić uwagę na istotne aspekty tej nowej metody. Obecne techniki operacyjne nie zawsze pozwalają na odtworzenie tkanki kostnej. Sferoplastyka nie tylko przywraca wysokość trzonu kręgu, ale także wzmacnia jego wytrzymałość. Dzięki zastosowaniu mikroimplantów tytanowych, proces regeneracji i przebudowy tkanki kostnej jest pobudzany, prowadząc do prawidłowej odbudowy kości w stosunkowo krótkim czasie – od 2 do 6 tygodni od zabiegu. Największą zaletą jest uzyskanie biologicznie zdrowej kości w miejscu złamania, co przyczynia się do efektywnego i skutecznego procesu leczenia. Sferoplastyka otwiera nowe perspektywy w leczeniu złamań kręgosłupa, skupiając się na biologicznej regeneracji i naturalnej rekonstrukcji struktury kostnej.

Odtwórz wideo

Zalety

Sferoplastyka oferuje wiele korzyści, w tym:

Wypełnienie przestrzeni złamania, które pobudza regenerację kości

Porowata struktura implantów tytanowych pozwala na naturalne wypełnienie przestrzeni między fragmentami kostnymi odłamków, co korzystnie wpływa na proces odtworzenia kształtu kręgosłupa i jego właściwości biomechanicznych.

Minimalnie inwazyjna procedura

Dzięki precyzyjnemu wprowadzeniu przezskórnie miniaturowych implantów tytanowych, sferoplastyka jest metodą dobrze tolerowaną przez pacjentów. Pozostawia tylko małe blizny i skraca okres rekonwalescencji.

Krótki czas hospitalizacji i rekonwalescencji

Pobyt pacjenta w szpitalu wynosi od kilku do kilkunastu godzin. Pacjenci mogą często wrócić do aktywności szybciej niż po tradycyjnych operacjach kręgosłupa. Sferyczne implanty tytanowe stabilizując złamanie jednocześnie pobudzają tkankę kostną do szybszej regeneracji, co skraca okres gojenia złamania.

Unikanie znieczulenia ogólnego

Dzięki sferoplastyce możliwe jest przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu miejscowym, co jest mniej obciążające dla pacjenta.

Brak konieczności stosowania cementu kostnego

Standardowo stosowany cement kostny w przebiegu wertebroplastyki lub kifoplastyki pozostaje niezmieniony - nie przebudowuje się w tkankę kostną. Powoduje to, że kręgi po wertebroplastyce mają inne właściwości mechaniczne. Może to powodować złamania kręgów sąsiednich.

Bez ryzyka powikłań przy leczeniu cementem kostnym

Sferoplastyka może pomóc zmniejszyć ryzyko powikłań pooperacyjnych. Podczas zabiegu sferoplastyki nie występuje ryzyko wycieku cementu oraz powikłań w postaci zatorowości płucnej oraz niedrożności układu żylnego często obserwowane w przypadku klasycznej wertebroplastyki.

doktor2

„Wytworzenie nowej kości w miejscu złamania kręgu jest rozwiązaniem optymalnym w leczeniu przede wszystkim złamań osteoporotycznych. Dotychczas stosowany cement kostny PMMA w standardowej wertebroplastyce lub kyfoplastyka stanowi półśrodek. Sferoplastyka to nowe rozwiązanie i nowa szansa na powrót do zdrowia.

Sferoplastyka ma szansę zmienić podejście do leczenia złamań zarówno tych osteoporotycznych jak i urazowych. Nasze obserwacje pokazują, że powrót do normalnego funkcjonowania jest szybki, a przebudowa kości jest naturalnym procesem, którego oczekujemy w procesie leczenia.”

Łukasz Kubaszewski

dr hab. n. med. prof. UMP

Centrum Medycyny Kręgosłupa

Na miejscu wykonujemy zaawansowaną diagnostykę i oferujemy nowoczesne małoinwazyjne leczenie zespołów bólowych kręgosłupa

Kontakt

Jeżeli masz pytania i jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami!

Nie czekaj na poprawę – działaj teraz! Dzięki sferoplastyce możesz poczuć ulgę i wrócić do dawnej aktywności. Zadzwoń lub napisz do nas i umów się na konsultację. Jesteśmy tu, by Ci pomóc!

Centrum Medycyny Kręgosłupa